Ukrudt er også blomster, når først man lærer dem at kende

- Peter Plys

Vilde planter

Vilde planter i området

 

Vilde planter i Danmark kan man opdele i hjemmehørende og indførte planter. Danmark er et tusind år gammelt landbrugs- og kulturland. Derfor er der ikke så mange af vores planter, som i ordets snævre betydning er hjemmehørende i dag. De fleste træer, planter, urter og afgrøder er på et eller andet tidspunkt indført eller selv indvandret i Danmark. Går vi langt nok tilbage så var store dele af Skandinavien dækket af is for knap 10.000 år siden. Efterhånden, som isen trak sig og klimaet  blev varmere, ændrede floraen og faunaen sit. Nye planter indfandt sig, og det der i dag er dansk natur blev skabt. 

Det dyrkede land

Naturen har konstant været under forandring. Det pågår stadigvæk. Det nye er, at vi mennesker i dag, og længe har været det, er den vigtigste forandrende faktor for vores natur. Agerbrug begyndte at dukke op allerede for ca. 4000 år siden.

Hvornår er en plante vild? Det er ikke så ligetil. Betegnelsen vild er ikke er en egenskab ved planten selv, men ved stedet, den gror, og ved historikken.

Når vi taler om det vilde vs. det dyrkede, er det for at få sætte fokus på biodiversitet, og åbne vore øjne for, at naturen er rig, også uden vi blander os.

Vilde vs. dyrkede planter

Det kan være svært at finde egentlig eller rigtig vild natur i Danmark, men derfor kan der godt findes vilde planter, og uden at presse begreberne alt for meget kan man herunder indbefatte forvildede planter. Altså planter, som gror omkring os uden, at vi mennesker konkret har sat eller plantet dem der.

Invasive planter

Lignende overvejelser indgår også i opgørelser over, hvilke arter, der bør betragtes som invasive. Ifølge Miljøstyrelsens oversigt over invasive arter er der i dag omkring 2.500 ikke hjemmehørende arter i Danmark (heri indgår dog alle former for liv, ikke kun planter). Heraf opgiver Miljøstyrelsen 136 som invasive.

Miljøstyrelsen

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som samtidig har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Det særlige ved Børglumparken

Børglumparken befinder sig tæt på det åbne land og er også tæt på byen Herning. Hvilket gør det ekstra interessant at opdage dette grænseland. Den dyrkede del er der i sagens natur ikke så mange overraskelser i. Det kan der derimod sagtens være, når det gælder det u-dyrkede, vilde! Særligt for området gælder at engen og åen nedenfor Børglumparkens matrikel, mod vest er en del af den store Gødstrup Sø-fredning. Langs bygrænsen til forstaden Tjørring har Herning Kommune omhyggeligt anlagt og vedligeholdt en natursti, som gør færden i området nem.

I fremtiden er planen, at afdeling Børglumparken i samarbejde med Herning Kommune vil anlægge en skovhave på engen tættest på afdelingen. 

Spiselig eller ikke spiselig?

Det kan være fristende at spise, hvad man finder i naturen, og sandt nok er der meget, som er spiselig. Ikke alt er lige spændende som spiselig urt. Og dertil kommer, at nogle vilde planter slet ikke er egnet til at spise. Meget lidt er direkte giftig.

Begynder man først at interessere sig for planter, opdager man hurtigt, at det fyldt med overraskelser. Antallet af arter er større end man lige forventer næsten uanset hvor man bor. Finder man navnene er de næsten altid gamle og ganske morsomme. Det minder en om, at vilde planter og blomster har en lang, folkelig baggrund. De har gerne været kendt i århundreder, og har nogle gange indgået enten i folkemedicin eller været anvendt som spiselige urter.

Her følger nogle af de mere iøjnefaldende, ikke nødvendigvis sjældne planter:

 

På en baggrund af grønne græsmarker, en blå, blå himmel og typisk gule eller hvide blomster får man meget nemt øje på pomeranshøgeurtens flotte rød-orange blomst. Høgeurt er en flerårig staude og findes i det meste af Europa. 

Sine steder opfattes den som en ukrudtsplante, men ikke i Danmark (Jens Thejsen, Havenyt.dk). Den tilhører asters-familien og nævnes ikke som spiselig.

 

Alm. torskemund med de meget tydelige lysgule blomster trives godt på tør, åben bund i klitter, på overdrev, vejkanter op dyrket jord (wikipedia).

Ramsløg er meget kendt for sin smag og duft af hvidløg. Der er ikke overvældende meget af den i området, da den stiller nogle krav til voksestedet.  Den er en skovbundsplante og vokser kun under løvtræer. 

Findestedet er nogle få steder i Lund Mølle-skov, hvor den kan høstes fra april og frem. Den er lidt sen fremme i området. 

 

Det lyder som ukrudt og det er det, men blomsterne fornægter sig ikke. Billedet er taget i rabatten ved Holstebrovej i Herning.

Skællet stilkporesvamp

Findested Lund mølleskoven

Naturen er et skatkammer

Fra den helt vilde natur til den mest tæmmede have, dansk natur er et skatkammer for den nysgerrige. Sigtet her er kun at åbne øjnene for den mangfoldighed, vi er sat til at værne om. Gennemgangen kan aldrig blive tilnærmelsesvis udtømmende, og det er kun en fordel. For så er der noget for den enkelte. Ud i naturen og vend gerne tilbage. Skriv en kommentar og send os et billede!

Din kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Emner

Nøgleord

Mere om