Problemer løser man ikke med de samme ideer, som skabte dem

- Albert Einstein (frit efter)

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens arbejde eller praksis og årets gang i Børglumparken.

Årets gang i bestyrelsen

 

I bestyrelsesarbejdet vil der være ting, der går igen år efter år. Et årshjul fortæller, hvad der sker i løbet af et bestyrelsesår, og kan bruges til planlægning. 

Nye bestyrelsesmedlemmer, og beboere, som ikke ved, hvad der foregår i en bestyrelse, kan bruge årshjulet til at danne sig et overblik.

 

Årshjul

Afdelingsmøde

Afdelingens øverste organ mødes mindst en gang om året i september, hvor større sager vendes og valg til at bestyrelsen finder sted.

Konstiturerende møde

Første møde efter afdelingsmødet nedsætter bestyrelsen sig med valg af referent og kasserer. Her besluttes bl.a. også årets mødeplan.

Ordinære møder

I årets løber er der normalt 11 ordinære møder i bestyrelsen med aktuelle sager på dagsordenen.

Regnskabsmøde

I foråret foreligger sidste år regnskab og der er mulighed for at mødes med administrationen.

Markvandring

Ca. i slutningen af maj gennemgår bestyrelsen sammen med driftfolkene fra Fruehøjgaard afdelingen og aftaler evt. nye tiltag.

Budgetmøde

I august inden årets afdelingsmøde mødes bestyrelsen med administrationen for at lægge udkast til næste års budget.

Bestyrelsens rolle

 

Afdelingsbestyrelser i almene boligafdelinger skiller sig ud fra bestyrelser i almindelighed. Således er dens rolle og praksis fastlagt i Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. 

Ud over det som er fastlov i lovgivning, kan der i forskellige boligorganisationer være særlige forhold og praksisser. Den enkelte bestyrelse kan også have indflydelse på arbejdet. Afvigelser fra loven kan dog aldrig forringe beboernes lovfæstede ret til indflydelse

Afdelingsbestyrelsen er selv sammensat af beboere i afdelingen. Men samtidig er den også repræsentanter for beboerne. Denne dobbelte position eller rolle for bestyrelsen i boligorganisationen betyder, at afdelingsmødet har mulighed for at delegere kompetence over til bestyrelsen. Også selv om det umiddelbart reducerer de andre beboeres indflydelse.

Det betyder samtidigt, at delegeringen forudsætter, at der er fuld åbenhed omkring de beslutninger, der træffes i bestyrelsen som følge af delegeringen. Beboerne skal kunne vurdere konsekvenserne, og bestyrelsen vil altid stå til ansvar for sine beslutninger.

 

For den der ikke er vant til at arbejde i en afdelingsbestyrelse, kan det virke kompliceret, når det beskrives som ovenfor. Heldigvis er der meget, som mange finder intuitivt, og som man ikke behøver at studere eller forstå i detaljer. 

Bestyrelsens opgaver

 

BL formulerede i 2021 fem bud for bestyrelsesmedlemmer:

  1. Du er valgt til at udvikle og styrke afdelingen efter beboernes ønsker og til at bidrage til et levende beboerdemokrati.
  2. Du er tillidsmand for alle beboerne i din afdeling – også for de unge, børnefamilierne, de ældre, de psykisk og fysisk handicappede, de nye og de gamle danskere. Du skal altså søge løsninger, der tager højde for de til tider forskellige interesser, der er i din afdeling.
  3. Du er beboernes kontaktled til organisationsbestyrelsen og administrationen.
  4. Du er igangsætter – f.eks. af aktiviteter i din afdeling – og skal ikke nødvendigvis udføre alle de praktiske opgaver selv.
  5. Du skal vide og vise, at andre beboeres holdninger og meninger er lige så meget værd som dine og afdelingsbestyrelsens.