Er du den sponsor vi mangler?!

SPONSORSHIP

Støt vores sag

 

I spidsen for Foreningen Børglumparken er vi nogle meget engagerede frivillige, som forsøger at gøre en positiv forskel for beboerne i vores almene boligafdeling. Flere af os har været med i meget lang tid og har medvirket til at afdelingen har udviklet sig fra slum til slot!  

Aktiviteterne skal fortsætte

Hvis det arbejde vi gør, skal opretholdes og gerne udbygges, har vi brug for opbakning. Vi har med vores indsats sat en standard for, hvad der kan gøres for at fremme trivsel i en udsat almen boligafdeling. Vi hører hyppigt om de negative historier fra sociale boligområder, og om hvor galt det kan gå. I Børglumparken har vi gennem vores egen indsats vendt en negativ udvikling. Uden indsatsen ville den i dag stadig være præget af tomme lejligheder og boligsociale problemer.

Tidligere har vi haft et godt samarbejde med de lokale butikker bl.a. omkring en madspildsordning. Desværre foretrækker stadig flere af de store butikskæder og virksomheder store medspillere, når de skal indgå deres sponsoraftaler. Det har vanskeliggjort vores arbejde. 

Dit sponsorat kan hjælpe os med at bevare det nuværende aktivitetsniveau – også selvom vi er små. 

Vore bedste ideer skal formidles videre

Vores boligsociale arbejde adskiller sig på adskillige måder fra andre indsatser i udsatte boligområder. Blandt andet ved at vi ikke blot sætter aktiviteter i gang, men gør det ud fra en gennemtænkt plan. Vi forsøger indefra at finde de ressourcer, der allerede eksisterer i afdelingen. På den måde er vi allerede i udgangspunktet i gang med at engagere og motivere. Det har vist sig at være en mere bæredygtig måde at tænke frivillighed på.

Indsatsen påbegyndte bestyrelsen allerede tilbage i 2012. Gennem vedholdenhed og en meget bevidst positiv tilgang er det lykkedes os at skabe et varmt og inkluderende fællesskab i vores boligområde. Stadigvæk med den samme beboersammensætning som dengang, men nu med færre boligsociale problemer. Beboerne bliver boende og søgningen til afdelingen er steget, så et tidligere problem med ledige lejligheder er i dag forsvundet helt.

Vi er ganske overbeviste om, at vores måde at være aktiv på kan bruges i mange andre belastede boligområder. Vi har en ambition om at komme længere ud med vores ideer. Måske gennem tilbud om besøg, foredrag eller afholdelse af workshops. Vi har pladsen til det.

Dit sponsorat kan hjælpe os med at få vores ideer og erfaringer bredt ud til mange flere.

Udviklingsarbejdet skal videreføres

Vi forsøger hele tiden at udvikle vores projekt for det boligsociale med fokus på grøn og social bæredygtighed. Det kræver, at vi konstant er på udkig efter nye ideer. Vi skal udvikle os og være dygtigere som frivillige. Det kræver indsigt og en forståelse for sammenhængene.

Vi efterlyser studerende, der har interesse i området. Som evt. kan bruge os til konkrete projekter. Det kan også være konsulenter, som kan bruge os til udvikling af nye tanker omkring frivillighed. Vi medvirker gerne.

En aftale om et konkret samarbejde kunne være interessant for begge parter.

Eksempler på

Sponsoraftaler

 
 

En samarbejdsaftale

 

Afgørende for indgåelsen af en sponsoraftale er ikke kun hensigten med den, men også at den sikkerhed, der ligger aftalen.

Vi er meget selvkørende omkring det boligsociale. Vi er som forening og bestyrelse solidt etableret. Vi har mange aktive beboere, der bakker op om vores arbejde.

Der er med andre ord styr på det organisatoriske. I 2014 oprettede vi os som beboerforening med eget CVR-nr.* På den måde er vi i stand til at indgå i samarbejdsaftaler.

Vi håber, din virksomhed vil bruge lidt tid på at overveje, om grøn og social bæredygtighed er en sag, som passer ind i jeres SCR-strategi og virksomhedens grundidé. Er der eksempelvis i jeres portefølje gode argumenter for, at I netop vælger at støtte vores arbejde? Måske beskæftiger I jer i forvejen med løsninger til den almene boligsektor. Måske ser din virksomhed et potentiale i et samarbejde med os.

Kontakt bestyrelsen for yderligere oplysninger.

Boligselskabet Fruehøjgaard, som vi administrativt hører ind under, bakker op om vores indsats. Hvis det er aktuelt, er du meget velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Sara Terp Uhre i Boligselskabet Fruehøjgaard.

* Beboerforeninger er nævnt i lovgivningen, men er tænkt som foreninger i typisk store almene boligafdelinger og gerne koncentreret omkring specifikke beboeraktiviteter. I tilfældet Børglumparken er Foreningen Børglumparken hele afdelingen, medlemmerne er alle beboere, og foreningens bestyrelse den samme som afdelingens bestyrelse.