Børglumparken

Med plads til at være sammen

Afdeling Børglumparken med fokus på grøn og social bæredygtighed

Om afdelingen

 

Børglumparken blev bygget 1987-89. Der er 103 studie- og familieboliger. Med sin 30 års historie bag sig er afdelingen i dag et attraktivt boligområde tæt på den åbne natur med mange aktiviteter og et stort sammenhold.

1840-1899
1901-1945
1953-1976
1977-1985
2016
Previous slide
Next slide
 

Historiske kort fra området

 

Historien

Før Børglumparken var der kun bar mark på grunden. Marken hørte til Store Lundgaard, der lå lidt mod nord. Mod øst var Øster Lundgård ved landevejen til Holstebro, opført i 1912. Mod syd Sønder Lundgaard fra ca. 1882 og den lidt ældre Lundmølle. Alle gårdene er i dag væk og afløst af boligkvarterer og et handelscentrum for Tjørring. 

Til ejendommen Sønder Lundgaard hørte der den gang en vandmølle. Resterne fra møllen kan stadigvæk ses i den lille lund ved naturstien. Mest kendt er dog vindmøllen på Lundmølle på sydsiden af Herningsholm Å. 

Mod øst går landevejen Holstebro-Herning. Mod vest løber Herningsholm Å med eng og dyrkede marker. 

Lundmølle der lå i nabosognet Snejbjerg
Lundmølle der lå i nabosognet Snejbjerg

Byfesterne

 

Tjørringgensere, der husker Tjørring før Børglumparken taler gerne om byfester, der blev afholdt på grunden. Det var den daværende Tjørring Borgerforening, der stod bag. Nu er fødselsdagsfester i Nordvest Hallen på Gilmosevej trådt i stedet for byfesterne.

 

Herningsholm Å

 

Ved etableringen i slutfirserne var Herningsholm Å et stærkt forurenet vandløb. Åen var rettet ud for at dræne de omkringliggende marker, så de kunne dyrkes. Det var før man talte om biodiversitet og økologisk balance.

Det syn ændrede sig efterhånden, og i 2008 blev åen lagt tilbage i sine snoninger. Projektet skulle øge tilgængeligheden. Åen var ikke længere bare natur, men blev også en del af Tjørring og Herning bys friluftsliv og en mulighed for at komme ud. Med det samme sigte var der allerede inden naturgenopretningen anlagt en natursti langs åen og Lundgårdskolen fik i forbindelse med projektet lov til at få en pontonbro ud i en lagune i åen.

Byggeri

 

Byggeriet af Børglumparken blev påbegyndt 1987 og afsluttet 1989 under den daværende direktør, Tage Andersen. Byggeriet blev projektledet af Boligselskabet Danmark. Arkitekt var Søren Jensen, en gammel kending i Fruehøjgaard. 

Afdelingen blev bygget i typisk tæt lav byggestil fra tidlig 80erne, med lyseblå og hvide farver samt rødt tegltag. Med små hyggelige gårdrum, små haver og for den tid pænt store altaner. Stilen blev bibeholdt helt frem til 2011, hvor en større renovering ændrede hele indtrykket.

De første beboere flyttede ind i efteråret 1987. Som almen boligafdeling blev der oprettet en afdelingsbestyrelse. Herefter fulgte en række bestyrelser med en række formænd i afdelingen. I starten fortælles der, at der var stor interesse for arbejdet. Navne og billeder af de første medlemmer af bestyrelsen er desværre ikke gemt.

Afdelingens formænd

 

I sin korte historie har afdelingen oplevet udskiftninger på formandsposten adskillige gange. Formændene tæller bl.a. Leif Marco Larsen, Claus Pilgaard (2001), Henny Jensen, Bjørn Pedersen (2002), Simon Frost Mortensen (2004) og Torben Ringsø Jensen (2005).

Renoveringen

 

Afdelingen fik ved etableringen rødt tegl, hvide altaner og gavltrapper af træ. Det kunne ikke holde i længden og blev skiftet ud i forbindelse med en større renovering i 2011.
Renoveringen blev afsluttet med et åbent hus-arrangement 28. november 2012.

Strategiplan

 

I efteråret 2012 udarbejdede bestyrelsen en strategiplan for bestyrelsens eget arbejde. Med planen blev den i stand til at planlægge konkrete projekter og dermed følge op på sagerne. Med strategiplanen blev det muligt for bestyrelsen at arbejde ud fra konkrete aktivitetsplaner. Det betød langt større stabilitet og ro om arbejdet.

Ny asfaltbelægning

 

Sommeren 2013 fik samtlige tilkørselsveje og parkeringsarealer en ny asfaltbelægning ovenpå den efterhånden meget nedslidte belægning. Af grunde der ikke er helt til at gennemskue, blev der aldrig lagt en egentlig slidbane ved etableringen.

Beboerhuset

 

November 2013 ansøgte aktivitetsudvalget Fruehøjgaards Fond for Sociale Aktiviteter om penge til indretning af beboerhuset. Fonden bevilgede den 12. december 12.000 kr. og afdelingen lagde selv 6.000 kr. til.

Frugt- og urtehave

 

Allerede på et afdelingsmøde i 2009 besluttede afdelingens beboere, at afdelingen skulle have sin egen frugthave. Der gik endnu et par år inden den stod færdig, og i efteråret 2014 kunne de første frugter plukkes. Undervejs kom der en urtehave til i mellemste gård. En gammel petanquebane, der stod til at skulle nedlægges, blev i stedet anvendt til 8 højbede med blomster og krydderurter.

Hadsten Carporte

 

2014-15 skulle vise sig at blive et travlt år i afdelingen. Et ønske om carporte i afdelingen kom på dagsordenen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 10. juni 2014, og efter planen blev de sat op i foråret 2015. Projektet omfattede 8 carporte med åbne sider. Leveret af Hadsten Smede mellem Århus og Randers.

Udlejningsbesvær fra starten af fik afdelingsmødet til i 2015 at sætte lejen ned til 125 kr./md.

Væksthus

 

I det tidlige forår 2015 blev der opført et flot væksthus i det, der tidligere hed Oasen, og som der længe havde været megen diskussion om.

Væksthuset var en gave fra en personalegruppe i Herning Kommune. Børglumparken blev udvalgt på grund af afdelingens indsats på det grønne område. Afdelingen opfatter sig som en grøn afdeling, der levende er optaget af at handle og leve klimarigtigt og grønt.

Nye køkkener

 

På afdelingsmødet i efteråret 2014 besluttede afdelingsmødet, at alle køkkener i afdelingen skulle skiftes ud sammen med alle hårde hvidevarer. Projektet stod færdig i oktober 2015.

TV/internet

 

Ved samme lejlighed besluttede beboerne, at bestyrelsen skulle komme med et oplæg til fælles TV/internet i afdelingen. Også her blev planen godkendt og senere gennemført i løbet af 2015.

Beboerne gik med til en frivillig tilslutning blandt eksisterende beboere, og at nye beboere blev tilsluttet ved indflytning.

Huslejenedsættelse

 

I 2016 godkendte afdelingsmødet et budget, der for første gang indebar en reel huslejenedsættelse.

Børglumparken er i dag en velfungerende almen boligafdeling med mange beboeraktiviteter. Ligesådan er der nu et godt og stabilt samarbejde i både afdelingsbestyrelsen og i forhold til administrationen.

Indflytning, fraflytning og lejeledighed er faldet til et minimum og beboerne forbliver i afdelingen meget længere end hidtil.

Afdelingen har

 • Lyse og moderne lejligheder
 • Store altaner eller små haver 
 • Nye køkkener fra 2015, som beboerne selv har valgt
 • Vaskemaskine og tørretumbler i alle lejligheder
 • Cykelskurer
 • Genbrugsen (byttecentral)
 • Beboerhus med mange aktiviteter
 • Gildesal til familiefester
 • Værksted (kommende)
 • Urte-, grøntsagshave, væksthus og frugthave
 • Let adgang til natur

Fællesskab

 

Børglumparken er et boligkvarter i udkanten af Herning. Vi lægger stor vægt på at komme hinanden ved, og vi kender hinanden. Med fællesspisning fredag, café onsdag og søndag plus andre aktiviteter er afdelingen et levende bevis på, at almene boligafdelinger i Danmark sagtens kan danne rammen omkring et trygt og godt liv.