Billedet er ikke termograferet, men blot et negativ

Termograferingsundersøgelse i Børglumparken

Indbakken

Opdatering om termograferingsundersøgelse i Børglumparken

Efter afdelingsmødet i september 2023 blev der gennemført en termograferingsundersøgelse den 19. januar 2024 for at identificere eventuelle kuldebroer og vurdere isoleringstilstanden i lejlighederne. Resultaterne fra denne undersøgelse er nu kommet og giver et overblik i bygningernes isoleringstilstand.

Hovedkonklusioner fra Rapporten

Undersøgelsen viser, at afdelingens bygninger overordnet set er velisolerede. Der er ikke identificeret væsentlige områder, hvor isoleringen er utilstrækkelig, hvilket direkte adresserer det spørgsmål, der blev rejst på afdelingsmødet.

Lokale Temperaturudsving

Rapporten identificerer enkelte områder med lokale temperaturudsving. Disse områder er blevet undersøgt nærmere, og efter Fruehøjgaards vurdering sammen med eksperten, der foretog termograferingen, konkluderes det, at det ikke giver økonomisk mening at foretage yderligere undersøgelser af disse punkter.

Konklusion og vejledning

Rapportens formål var at undersøge, om der var tilstrækkelig hulmursisolering, hvilket rapporten bekræfter. På baggrund af denne konklusion ser vi ikke et umiddelbart behov for yderligere handlinger.

Skulle der være spørgsmål til undersøgelsens konklusioner eller andre aspekter af termograferingsrapporten, opfordrer vi jer til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Boligselskabet Fruehøjgaard