Fællesspisning

Fællesspisning under coronakrisen

Vi har besluttet at genstarte fællesspisning, men under nye former! Coronasmitte forhindrer os i at samles.

Læs mere om, hvordan det foregår på fredag:

Fællesspisning er blevet populært i Danmark og folk samles i stigende grad for at nyde hinandens selskab og få noget godt at spise. Vi slipper for at sidde hjemme og spise alene. At spise sammen betyder også, at der er et tilbud om god, sund og velsmagende mad.

Næste fællesspisning

Sundt og varieret

De, der har behov for det, eller som aktivt vælger vores tilbud til, spiser både sundt og varieret mad. Det sørger madholdene for. De beslutter, hvad der skal serveres og står for det praktiske. Andre kan komme med forslag og ideer, men det er madholdene, der beslutter. Det har vist sig at fungere fint.

Praktikerne

Der er omkring 130 beboere i Børglumparken. Ud af dem deltager op imod 10% i det praktiske omkring madlavning. 

Fællesspisning bygger på frivillighed

Madholdene består af frivillige beboere i afdelingen. Hver uge efter fællesspisning beslutter vi, hvem der skal stå for madlavningen den næste gang og der er altid folk til opgaverne.

Sikkert fordi det også er en fin anledning til at hygge sig sammen med naboerne inden gæsterne dukker op. Over tid deltager rigtigt mange i det praktiske, og vi bliver hele tiden bedre til at samarbejde og til at lave mad til mange.

Opgaverne går hele tiden på skift. De fleste frivillige har typisk også andre forpligtelser, og det indretter vi os efter. Den eneste faste mand på jobbet er Arne Thomsen, der står for borddækningen.

Velkomst til nye beboere

Fællesspisning er et tilbud for alle. Som ny tilflytter i Børglumparken har vi indført, at man spiser gratis med første gang. Det tegner til at blive en populær ordning. Man får på den måde mulighed for at møde de nye naboer og kan lære afdelingen bedre at kende. Der er også andre aktiviteter, som man kan spørge ind til. Når først man er med til fællesspisning, er skridtet til at blande sig ofte nemmere at tage.

Deltagerne

Ud af de 130 beboere er vurderingen at ca. 1/3 deltager enten fast hver gang eller af og til.

Man kan vælge ikke at deltage, hvilket er helt ok. De fleste nyder dog den opmærksomhed de mødes med, når de inviteres og evt. deltager. De allerfleste kan godt lide at bo i et kvarter, hvor der sker meget, også selvom de ikke selv deltager. Blot det at hilse på naboerne i hverdagen opleves som noget positivt.

Ordentlig mad til små penge

Det er vigtigt for os, at alle kan være med. Prisen holder vi nede ved at benytte os af ugens tilbud i butikkerne, fryse tingene ned, dyrke vores egne grøntsager og ved at undgå for meget madspild. Alene ved at vi er mange, der spiser med, gør det nemmere at holde prisen nede. Det er billigere per kuvert (og sjovere) at lave mad til 20 fremfor én.

Mod madspild

Kampen mod madspild er en af bevæggrundene til vores samarbejdsaftale med NETTO. Den passer ind i vores ambition om at være en grøn afdeling. Op imod en tredjedel af vores madvarer i Danmark kasseres, inden det når at blive spist. Som følge af aftalen med NETTO aftager vi en gang om ugen de fødevarer, som NETTO ikke når at få solgt. Vi holder prisen nede og NETTO undgår at smide madvarer ud.

Familie og venner

Hvad der i starten tilbage i 2013 meget var en lukket fest, har ændret sig til, at dørene er nu åbne for alle med relation til afdelingen. Det kan være familie og venner, der med fællesspisning har mulighed for at komme indenfor. Beboerne bliver direkte opfordret til at invitere, hvis der er interesse for det. Det har vist sig at være en god ting for beboerne, at de kan dele deres hverdag og oplevelser med familien. Forlader man afdelingen, fordi man flytter ud, bevarer man typisk en forbindelse til Børglumparken. Her er Facebook en god ting.