Børglumparken
har fokus på fem verdensmål

Fn’s 17 Verdensmål

I Børglumparken er vi gået i gang med at arbejde med FN’s 17 verdensmål. Da vi ikke har mulighed for at sætte ind på samtlige 17 punkter, har vi valgt at fokusere især på punkt 11 om bæredygtige lokalsamfund.

Bæredygtigt lokalsamfund

Arbejdet for bæredygtige lokalsamfund under de 17 verdensmål er en opgave for alle. Det lægger op til at samles, og det lægger op til at samarbejde. Derfor fint velegnet til et boligkvarter som Børglumparken.

Selvom man ikke kan alt, kan man mere, end man tror!

FN fastsatte i efteråret 2015 i alt 17 verdensmål, som alle lande i aftalen forpligtede sig til at forfølge. Der er ikke tale om en prioriteret liste, men om målsætninger, som FN’s medlemsstater er enige om, har udspring i påtrængende, globale problemer, og som alle bør arbejde for at få løst.

De 17 verdensmål

 

Mål 1: Afskaffe alle former for fattigdom i verden. 

Mål 2: Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug.

FN's verdensmål nr. 3 om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
Med fokus på at: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
 

Mål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. 

Mål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Mål 6: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt.

Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Mål 10: Reducer ulighed i og mellem lande.

 
FN's verdensmål nr. 11 om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Med fokus på at: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

FN's verdensmål nr. 12 om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

Med fokus på at: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

FN's verdensmål nr. 13 om at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
Med fokus på at: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer.
FN's verdensmål nr. 15 om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Med fokus på at: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Mål 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. 

Mål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene.

Kilde: Wikipedia: FN’s verdensmål.

Din kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

FN's Verdensmål