Den lange Skovhave

Bestyrelsen forsøger i øjeblikket, at bane vejen for et spændende projekt med en skovhave vest for afdelingen på et areal, som Herning Kommune ejer og forvalter.

Det er blevet interessant for mange at finde mad fra naturen for at bruge det i husholdningen. Med en skovhave øger vi mangfoldigheden af planter, frugter, blomster, bær og nødder, som vi kan bruge. I øjeblikket kan man hovedsageligt finde hyld og brombær, æble i området. Det kan man udvide med en skovhave.

Arealet mellem naturstien og Børglumparken

I foråret 2020 ansøgte vi om midler til projektet via den såkaldte borgersamarbejdspulje, som udloddes hvert år. I første omgang blev det til et afslag, men med en opfordring til at indsende et revideret projekt med nogle rettelser, der nu er indført i projektet.

I det ændrede projekt vil der være: kastanje, tjørn, morbær, mispel, kvæde, kirsebær, havtorn, aronia, blåbær, brombær, hindbær, jostebær, ribs, solbær og stikkelbær og et væld af bunddækkeplanter. Deriblandt: skovjordbær, ramsløg, skovsyre mv.

Fredningen

Arealet er en del af den såkaldte Gødstrup Sø-fredning, og projektet behøver en dispensation ved fredningsnævnet. Et forhold, som vi tager med relativ ro, da ideen bag projektet netop er, at skovhaven ikke vil belaste eller stride imod fredningen, men vil berige den eksisterende natur i området. Et forhold, som er afgørende, hvis en dispensation skal igennem.

Idégrundlaget

Skovhaven er oprindelig en gammel dyrkningsmetode, og har længe været praktiseret i tropiske og subtropiske områder af verden. Først da Robert Hart i 1980erne og senere Martin Crowford udviklede teorierne bag, kom der gang i udbredelsen i de tempererede områder.

Danmark ligger i det tempererede klimabælte, og det har betydning for, hvordan en skovhave udvikler sig. Skovhaven eller forest gardening udgør projektets idégrundlag.

Den lange Skovhave
Den lange Skovhave

Med henblik på ansøgningen om dispensation fra Gødstrup Sø-fredningen bliver en revideret udgave af projektet derfor indsendt den 28. april 2020 til Herning Kommunes afdeling for Natur og Grønne Områder.

FN’s 17 verdensmål

Børglumparken forholder sig aktivt til den levende natur og til FN’s 17 verdensmål.

Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Skriv et svar

Læs mere