Den lange skovhave

Indhold

 

Børglumparken arbejder hele tiden med miljø, klima og bæredygtighed. 

Ideen bag den lange skovhave

I efteråret 2019 opstod for første gang tankerne om en skovhave i Tjørring. Ideen var at forvandle en grøn, kedelig og artsfattig græsmark til en rigdom af spiselige urter, buske og træer, der både er insektvenlig og rig på planter.

Grundejer er i virkeligheden Herning Kommune. Så første opgave var at få dem med på ideen. Vi undersøgte mulighederne og fandt ud af, at Herning Kommune havde en borgersamarbejdspulje. Penge som er tiltænkt borgerinitiativer, der kan medvirke til at udvikle kommunens grønne områder og understøtte kommunens parkpolitik.

Sigtet med skovhaven

På den baggrund gik vi i efteråret i gang med, at udvikle et projekt, som vi mente, havde et tilstrækkeligt potentiale. Vores sigte var et projekt, der på en gang tilgodeså:

  • biodiversiteten
  • klimaet
  • borgernes adgang til naturoplevelser
  • kommunens parkpolitik og ikke mindst
  • økonomien

 

Vi skrev en ansøgning for et projekt med en skovhave i Tjørring. Den 6. februar 2020 indsendte vi det til Natur og Grønne Områder [NGO] i Herning Kommune.

Første udkast til den lange skovhave
Første udkast til skovhaven (2020)

Det spiselige landskab

I det oprindelige udkast til en skovhave omfattede projektet det sammenhængende areal mellem afdelingens matrikel og Herningsholm Å, med natursti i nord og naturhegn på Lundgårdskolen grund mod syd (se fig. 1). I dialog med NGO kom vi frem til, at der maks. kunne blive tale om det areal, der lå øst for naturstien og afdelingen. Grunden var primært de begrænsninger, der følger af bestemmelserne for sø- og åbeskyttelseslinjen

Der var ellers lagt op til store planer med lettere adgang til og ophold ved åen. Udsigtslinjer og bidraget til hele området var tænkt ind i projektet. På grund af fredningsbestemmelserne skulle der derfor laves en række rettelser, og det gik vi så i gang med.

Andre ændringer angår valg af planter, herom senere.

Hyld 6x4 1 - 1 - Børglumparken

Skovhavens Venner

Gødstrup Sø-fredningen

 

Det skulle også vise sig, at det areal, hvor skovhaven var tiltænkt at skulle ligge, var omfattet af den store Gødstrup Sø-fredning fra 2011 – ganske vist i fredningens allermest sydøstlige udkant. Den store fredning omfatter hele 185 hektar, hvoraf skovhaven alene udgør ca. 650 kvm. – altså bare 0,3 ‰ af den samlede fredning. For at realisere skovhaven krævedes der derfor en dispensation.

Udkastet til skovhaven efter revideringen
Udkastet til skovhaven efter revideringen

Dispensation til beplantning

Den 28. april 2020 var projektet nået så langt, at det kunne træffes afgørelse i sagen. Det reviderede skovhaveprojekt var rykket øst for naturstien. Det var blevet mindre i areal, men også mere kompakt.

I Børglumparken talte vi om, at vestenvinden sandsynligvis ville komme til at betyde en hel del for, hvordan skovhaven ville udvikle sig. Vi så det som et vilkår, som vi ville observere og bruge undervejs i planlægningen.

Dispensationen blev givet den 18. marts 2021 på baggrund af et ikke-svar fra Fredningsnævnet. Der var corona i Danmark, og det var muligvis forklaringen på Fredningsnævnet aldrig kom med et svar.

Planlægningen

Lige nu pågår en planlægning fra vores side. Vi skal have lavet en beplantningsplan og en konkret arbejdsplan, som vi så skal have NGOs opbakning til. Herom meget mere senere.

Finansiering

Skovhave-projektet blev anslået til at koste 100.000 kr. Da vi som beboere kun har huslejekroner og frivilliges arbejdsindsats til rådighed, var det afgørende fra begyndelsen at finde samarbejdspartnere, der kunne bidrage med finansiering til projektet. Norlys har bidraget med 50.000 kr., hvilket har gjort det muligt at påbegynde projektet. Desuden kom Herning Kommune med et betinget tilsagn om 15.000 kr. til skovhaven. Betingelsen bestod i, at projektet måtte tilpasses, så det kunne være indeholdt i fredningen for området. Den aftale med kommunen er endnu ikke blevet realiseret. Afdelingen skulle selv bidrage med et tilsvarende beløb i arbejdstimer.

Det er vigtigt at bemærke, at projektet ikke påvirker afdelingens budget, og at ingen frivillige modtager betaling for deres indsats.

Din kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Emner

Nøgleord

Mere om