Norlys Vækstpulje støtter skovhaveprojekt i Tjørring

 
 

Den lange Skovhave er et spændende bæredygtighedsprojekt, som Foreningen Børglumparken i Tjørring står bag. Den har Norlys Vækstpulje nu valgt at bakke op om med et beløb på 50.000 kr.

Den aktive bestyrelse for Børglumparken, der er en afdeling under Boligselskabet Fruehøjgaard, har igennem lang tid beskæftiget sig med grønne tiltag. Den lange Skovhave er seneste skud på stammen.

Som noget usædvanligt er en almen boligafdeling med 103 boliger gået ind i arbejdet med FN’s 17 verdensmål. En skovhave handler om sundhed og trivsel, forbrug, biodiversitet og klima.

Skov- og landskabsingeniør, Peter Nedergaard Jensen, der selv bor i afdelingen, forklarer at:

En skovhave dækker over en række principper for bæredygtig fødevareproduktion. En skovhave er mere bæredygtigt og produktivt end traditionel fødevareproduktion ved at efterligne naturens egne processer.

Projektet foregår i et samarbejde med Herning Kommunes afdeling for Natur og Grønne Områder. Det areal, hvor skovhaven er under etablering, ejes af Herning Kommune. Projektet tog sin begyndelse i 2020, da bestyrelsen søgte penge fra kommunens Borgersamarbejdspulje.

Norlys er Danmarks største energi- og telekoncern. Norlys Vækstpulje støtter hvert år en lang række innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling. Det kommer nu Børglumparken og Den lange Skovhave i Tjørring til gavn.

En af grundene til, at beboerforeningen i Børglumparken beskæftiger sig med klima og natur, er, at den slags aktiviteter har vist sig at have en række positive effekter på både trivsel og sundhed i afdelingen. Afdelingsformand, Torben Ringsø Jensen udtaler:

Grønne aktiviteter har på mange måder skabt et stærkt fællesskab i afdelingen, hvad der i sig selv er positivt. 

Bæredygtighed indgår i næsten alt, hvad Børglumparken beskæftiger sig med. Alt lige fra de grønne fællesarealer, affaldssortering, genbrug til ugentlige fællesspisninger.

Børglumparken er i dag en rigtig succeshistorie. Der er stor søgning på at bo i afdelingen, og de der flytter ind, bliver i stigende grad boende i afdelingen over længere tid.

Med en bevidst og målrettet grøn satsning er det lykkedes at skabe et boligområde, som i stigende grad er begyndt at vende sig mod det omkringliggende. Torben Ringsø Jensen udtaler:

Lige siden vi begyndte på vores grønne projekter i 2012 har bestyrelsen været sig meget bevidste om, at ligesom trivslen for os afhænger af nogle gode institutioner og indkøbsmuligheder i nærområdet, så er Børglumparken også en del af Tjørring.”

“Vi bidrager gerne til lokalområdet. Skovhaven er ikke kun for os, men for alle i området, og vi tror på, at den med tiden vil blive kendt af alle.

Grøn, social og økonomisk bæredygtighed har vist sig at passe fint sammen. Også i en almen boligafdeling med 103 blandede studie- og familieboliger.

Bestyrelsen forventer, at projektet kommer til at koste i omegnen af 100.000 kr.

Norlys Vækstpulje vil med den donation, de er kommet med, blive den største bidragsyder til Den lange Skovhave.

Planen er, at den skal indvies på et senere tidspunkt i år. Den grønne arbejdsgruppe i afdelingen skal nu i gang med at justere på planerne sammen med Herning Kommune.

 

Fakta om skovhaver

  • En skovhave sammensat af træer, buske og urter, der alle har til fælles, at de er spiselige
  • Skovhaven omfatter et areal på omkring 1000 kvm ved naturstien mellem Herningsholm Å og Børglumparken i Tjørring
  • Principperne bag en skovhave har været kendt og anvendt til produktion af fødevarer igennem årtusinder
  • En skovhave er produktivt på naturens egne præmisser med relativt stort udbytte i forhold til indsats
  • En skovhave er bæredygtig ved, at den binder CO2 i organisk materiale
  • En skovhave bidrager ved varieret beplantning og nul kunstgødning og pesticider til biodiversiteten

Baggrund

Kontakt

 
  • Torben Ringsø Jensen, formand i Børglumparken +45 22731158, torben@ringsoe.dk
  • Peter Nedergaard Jensen, skov- og landskabsingeniør + 45 30361284, peterknjensen@gmail.com