20230530 201838 cleanup - 1 - Børglumparken

Opfølgning på afdelingsmødet den 12. september 2023

På årets afdelingsmøde blev der behandlet i alt 15 indkomne forslag, hvoraf syv blev vedtaget, og yderligere to blev taget til efterretning. De to sager om hhv. usædvanligt kolde tilbygninger og årlig rengøring af opgange, skal først undersøges nærmere, inden der sker noget.

De vedtagne forslag spænder vidt fra sager, med konsekvenser for mange til de små beslutninger, som næsten ingen har berøring til. Vi holder os til to af de førstnævnte beslutninger.

Du kan også vælge at læse referatet fra afdelingsmødet her.

Nedsættelse af Fest- og Aktivitetsudvalg

Efter forslag fra Mette, har afdelingsmødet besluttet at etablere et fest- og aktivitetsudvalg. Dette udvalg vil have til opgave at bringe nye idéer og friske kræfter ind i planlægningen af kommende udflugter, fester og aktiviteter.

Mette kommer til at fungere som udvalgets kontaktperson i forhold til beboere, bestyrelse og Fruehøjgaard. Ifølge forslagsstiller skal bestyrelsen  ikke have indflydelse på udvalgets arbejde.

Som en start får udvalget tildelt et beløb på 1500 kr. Ud over dette beløb vil udvalget samarbejde – ikke med bestyrelsen, men med Fruehøjgaards regnskabsansvarlige om yderligere midler til aktiviteter. 

Bestyrelsen vil fortsat stå med det økonomiske ansvar for brugen af midler fra den pulje, der er afsat til sociale aktiviteter. Hvad det betyder mht. behovet for koordinering, er indtil videre ikke truffet beslutning om.

Bestyrelsen ønsker god arbejdslyst!

Klipning af hække inden 31. august

Tidligere skulle hækkene klippes mindst to gange om året, med den første klipning senest ved sankthans. Nu ændres denne regel til mindst én årlig klipning, med seneste frist den 31. august. 

Ændringen kommer ikke til at påvirke husordenens krav om at haven altid skal holdes, bl.a. ved regelmæssig græsslåning, lugning af bede og hækkeklipning. Den regel gælder hele året.

Derfor kan det betyde, at hvis man vælger at lade græs, bede og hæk stå hele sommeren, og haven derved fremstår som ikke holdt, kan man se frem til at modtage et erindringsbrev fra Fruehøjgaard. Hvis haven så ikke bliver bragt i orden indenfor en frist af fjorten dage, kan Fruehøjgaard sende folk ud til opgaven og en regning vil blive sendt.

Hvordan det kommer til at fungere, får vi at se. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Børglumparken