Frivillige bygger Broer

Samarbejde med Frivillige bygger Broer

Baggrund

 

Louise Ladegaard Bro fra Frivilligcenter Herning kontaktede bestyrelsen før sommeren med forslag om at indlede et samarbejde i Frivillige bygger Broer. 

Louise havde læst artiklen i Herning Folkeblad om Børglumparkens projekt med Den lange Skovhave i Tjørring, og hendes overvejelse går om at benytte skovhaveprojektet som omdrejningspunkt for et muligt samarbejde. 

Frivillige bygger Broer er et samarbejdsprojekt, der er støttet af VELUXFONDEN. Projektets vision er at nedbryde fordomme og skabe mere livstilfredshed hos borgere på sociale tilbud, samt bidrage til mangfoldighed og fremdyrke flere oplevelser. Det skal ske ved et konkret samarbejde mellem de sociale tilbud og lokale ildsjæle og de lokale foreninger.

Projektet er startet op i Herning kommune og er tænkt at skulle bredes ud til resten af landet.