Afdelingens bestyrelse

Britt Madsen, suppleant medlem i Børglumparkens bestyrelse

Britt Madsen

Madhold og KREA, repræsentantskabsmedlem, tovholder, fællesdyr

Camilla Jespersen, medlem af Børglumparkens bestyrelse

Camilla Jespersen

Genbrugsen, gæsteværelset, gildesal, tovholder

Henry Lodahl Pedersen, medlem af Børglumparkens bestyrelse

Henry Lodahl Pedersen

Grønt udvalg, miljø og klima, kasserer, værksted

Lene Elgaard Boesen, medlem af Børglumparkens bestyrelse

Lene Elgaard Boesen

Beboerhuset og tovholder, repræsentantskabsmedlem, gildesal

Lisa Fuhlendorff, medlem af Børglumparkens bestyrelse

Lisa Fuhlendorff

Beboerhuset, gildesal og tovholder, fundraising

Peter Nedergård Jensen, medlem af Børglumparkens bestyrelse

Peter Nedergård Jensen

Grønt udvalg, tovholder, repræsentantskabsmedlem, fællesdyr, fundraising, værksted

Peter Østergaard Eriksen, medlem af Børglumparkens bestyrelse

Peter Østergaard Eriksen

Referent, genbrug, affaldshåndtering, fundraising, værksted

Torben Ringsø Jensen, formand i Børglumparken

Torben Ringsø Jensen

Formand, grønt udvalg, madhold, genbrugsen, tovholder, fællesdyr, affaldshåndtering, fundraising

Udvidet bestyrelse

 

En bestyrelse består altid som minimum af en formand, en række menige medlemmer samt et antal suppleanter. I Børglumparken valgte vi i efteråret 2018 at udvide bestyrelsen fra de 5 lovbestemte medlemmer til 7. Vi havde brug for så mange aktive som muligt.

Stabilitet

For at sikre kontinuerlighed i bestyrelsen sørger vi altid for at suppleanterne deltager til møderne. Normalt har vi 2 suppleanter. 

I det daglige skelner vi ikke mellem medlemmer og suppleanter. Så derfor deltager alle på lige fod i bestyrelsen. Alle med tale- og stemmeret. Det kan vi gøre, fordi vi helt grundlæggende opfatter os som repræsentanter for samtlige beboere – ikke for os selv eller særlige grupper (Jvf. de 5 principper for bestyrelsesarbejdet i en almen boligafdeling).

Vi stemmer i øvrigt yderst sjældent.

Bestyrelsens målsætning

 

Læs om bestyrelsens mission, vision og værdier.

Din kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.