Vi nudger, observerer og tilpasser!

Vores arbejde med skovhaveprojektet

Vores skovhave strækker sig langs naturstien mellem Børglumparken og Herningsholm Å. Mange har allerede bemærket de spændende aktiviteter i området. Vi modtager løbende positive kommentarer fra forbipasserende. Generelt oplever vi en stor interesse for vores lokalt drevne projekt, der vil være til gavn for alle i Tjørring.

Hvordan vi arbejder med skovhaven

Jeg vil gerne forklare, hvordan vi arbejder med skovhaveprojektet. Hvordan vi påvirker økosystemet i overgangen fra en simpel græsmark til en divers og frodig skovhave.

Hvad er at nudge et økosystem?

Nudging er et begreb, der bruges i forbindelse med at ændre menneskers adfærd ved hjælp af små skub eller incitamenter. Det får os til at træffe bedre valg uden at vi nødvendigvis er bevidste om det. I vores sammenhæng anvender vi ideen om nudging på naturen selv.

Nudge udtales som [nʌdʒ], hvor det starter med en lyd som i “nu”, efterfulgt af en lyd der minder om slutningen på det danske ord “læge”, dog med en blødere “g”-lyd, nærmest som et let “j”. 

Succession og nudging

En skovhave er mere end en smuk have eller landbrugsjord. Det er et biodiversitetsfremmende økosystem. Det er designet til at efterligne de naturlige processer og strukturer i en vild skov. Dette indebærer en bevidst indsats for at guide økosystemets succession – dets naturlige udvikling gennem forskellige stadier fra åben græsmark til tæt skovhave fyldt med spiselige urter, bær og planter.

Succession - 1 - Børglumparken
Økologisk succession

Succession er en vigtig økologisk proces, hvor miljøet gradvist ændrer sig og udvikler sig mod mere komplekse samfund af planter og dyr. Ved at introducere bestemte plantearter og strategisk placere elementer som insekthoteller eller insektvenlige buske, kan vi nudge eller påvirke denne naturlige proces. Målet er ikke at tvinge naturen, men at støtte og accelerere de processer, der allerede ville finde sted.

Observation og tilpasning

Det kræver tålmodighed og observationer: At se hvad der trives, hvilke planter der understøtter hinanden bedst, og hvordan økosystemet reagerer på de ændringer, vi foretager. Justeringer undervejs er nødvendige, da naturen har sin egen vilje, og ofte lærer vi mest ved at observere og følge dens signaler.

Visionen for skovhaven

Vores vision for skovhaven i Børglumparken er ambitiøs: Et fuldt udviklet selvopretholdende system, som bidrager positivt til lokalområdets biodiversitet. Et sted hvor vi mennesker kan nyde en gavebod af spiselig urter og samtidig lære om naturens evne til selvforvaltning og dynamisk balance.

Så næste gang du besøger vores skovhave og undrer dig over valget af planter eller placeringen af visse ting, husk vores vision med skovhaven: Fra græsmark til skovhave

Vi nudger naturens egne dynamiske processer mod et rigere, mere mangfoldigt lokalt økosystem. 

Du er inviteret til følge med i projektet og evt. tilmelde dig gratis til støtteforeningen Skovhavens Venner!

Med venlig hilsen
Torben Ringsø Jensen
Formand for Foreningen Børglumparken

Din kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Emner

Nøgleord

Mere om