approve

Vilde planter fortæller, hvad jordbunden er rig eller fattig på

Indikatorplanter

 

Man kan indsamle jordbundsprøver og indsende det til firmaer, der tager sig af den slags. Det er lidt omstændeligt, kan være en langsommelig affære, og så er der en udgift forbundet med det.

En vurdering ud fra indikatorplanter kan være et udmærket alternativ til denne løsning. Det er nok ikke så præcis, og man bør være opmærksom på, at andre vækstbetingelser end snævert jordbundsforhold kan have betydning for resultatet. Fordelen er, at alle kan foretage den! 

Viden om jordbunden kan fortælle meget om, hvad der kan forventes, hvis man for eksempel ønsker at anlægge en skovhave. 

Wikipedia

har en mere detaljeret gennemgang af flere indikatorplanter

Hvad kan aflæses?

 

Indikatorplanter kan fortælle meget om jordbundsforholdene. Det gælder indholdet af nitrogen (kvælstof), phosphor (fosfat) og kalium.

 

Indikatorplanter for kalktrang

 

Planter som især trives på sur jord med lavt reaktionstal.

Indikatorplanter for kalkbund

 

Planter som især forekommer på kalkholdig (basisk) jord med højt reaktionstal.

Indikatorplanter for dårligt drænet jord

 

Planter, der især trives på lavtliggende, fugtig og dårligt drænet jord.

Indikatorplanter for nitrat

 

Planter, der især trives på nitratholdig (kvælstofrig) jord.

Indikatorplanter for dårlig jord

 

Planter, der især trives på næringsfattig, ugødet jord.

 

Det samme gælder: Hejrenæb, Storkronet Ærenpris, Vej-Pileurt.

Din kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Emner

Nøgleord

Mere om