Gode resultater kommer gerne af

godt forberedte forslag

Forslag til afdelingsmødet

Afdelingsmødet 2024

Tirsdag den 10. september kl. 17.00
i gildesalen

Forslag skal være indsendt senest tirsdag den 27. august

Sådan laver du et godt forslag

At stille forslag til afdelingsmødet er en vigtig del af beboerdemokratiet. Det giver dig mulighed for at påvirke vores fælles liv og beslutninger. For at hjælpe dig med at formulere klare og effektive forslag, har vi udarbejdet denne guide:

 1. Formulering: Sørg for, at dit forslag er klart og tydeligt formuleret.
 2. Begrundelse: Forklar formålet med forslaget og hvad du ønsker at opnå.
 3. Relevans: Vurder om forslaget er relevant for afdelingsmødet eller om det kan løses af bestyrelsen.
 4. Afdelingens indflydelse: Tjek om afdelingsmødet har beslutningskompetence på området.
 5. Lovlighed: Sikr dig, at forslaget overholder gældende love og regler.
 6. Betydning og konsekvenser: Overvej de potentielle effekter af forslaget.
 7. Berørte parter: Tænk på hvem der bliver påvirket af forslaget.
 8. Gennemtænkthed: Overvej andre aspekter og mulige konsekvenser.
 9. Realisérbarhed: Vurder om forslaget kan gennemføres i praksis.
 10. Økonomi: Beregn omkostningerne og de økonomiske konsekvenser.
 11. Tidshorisont: Angiv hvornår du forventer at forslaget at træder i kraft eller skal været gennemført.
 12. Praktisk udførelse: Identificer hvem der skal udføre arbejdet.
 13. Opfølgning: Bestem hvem der skal følge op på beslutningen.
 14. Personlig involvering: Angiv om du selv vil deltage i gennemførelsen.

Når du er nået så langt, er du klar til at skrive den endelige tekst til forslaget. Du kan rekvirere en skabelon nederst på siden eller ved at kontakte Fruehøjgaard, som også kan hjælpe med at strukturere dit forslag.

Bestyrelsen hjælper gerne

Har du brug for hjælp til at formulere dit forslag, er bestyrelsen klar til at assistere. Aftal et møde med os, hvor vi kan gennemgå dit forslag og sikre, at det er klart og gennemarbejdet. Du kan også kontakte boligselskabet for økonomisk rådgivning.

Bemærk, at dårligt bearbejdede forslag kan blive afvist af mødelederen og derfor ikke komme til afstemning. Forslag bør fremme samarbejde frem for konflikt og indebære en reel forandring eller forbedring i afdelingen.

Vi ser frem til at modtage dine forslag og til et konstruktivt afdelingsmøde, hvor vi sammen kan træffe beslutninger, der styrker afdelingen og fællesskabet.

Overvej at undlade at stille forslag hvis

 • Forslaget ikke er relevant for afdelingsmødet.
 • Emnet er uaktuelt eller allerede besluttet.
 • Forslaget vedrører et område uden for afdelingens ansvarsområde.
 • Omkostningerne er for høje.
 • Forslaget ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet.
 • Forslaget er ulovligt.
 • Forslaget kan have negative konsekvenser.
 • Forslaget er urealistisk eller skaber unødvendig konflikt.
 • Forslaget indskrænker beboerdemokratiet.
 • Forslagsstilleren ikke vil engagere sig i gennemførelsen.
 • Forslaget bedre kan håndteres af bestyrelsen.
 • Afdelingsmødet har en fyldt dagsorden.
 • Forslaget løser ikke det reelle problem.
Ved at overveje disse punkter kan du undgå at stille forslag, der ikke vil bidrage positivt til afdelingsmødet eller fællesskabet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Herefter kan du