20230530 201838 cleanup - 1 - Børglumparken

Opfølgning nr. to efter afdelingsmødet den 12. september 2023

På årets afdelingsmøde blev der behandlet i alt 15 indkomne forslag, hvoraf syv blev vedtaget, og yderligere to blev taget til efterretning. De to sager om hhv. usædvanligt kolde tilbygninger og årlig rengøring af opgange, skal først undersøges nærmere, inden der sker noget.

De vedtagne forslag spænder vidt fra sager, med konsekvenser for mange til de små beslutninger, som næsten ingen har berøring til. Vi holder os til to af de førstnævnte beslutninger.

Du kan også vælge at læse referatet fra afdelingsmødet her.

Hulmursisolering

FHG vil få foretaget en termografiundersøgelse til vinter for at kunne konstatere, om der er kuldebroer.

Opfølgning den 29. februar: Resultatet af undersøgelsen.

Rengøring af opgange

Der bliver lagt en årlig rengøring af opgange ind i driftsplanen.

Forbud mod rygning ved udleje

Der er nu  tilføjet beslutningen i kontrakten til lokaleudlejning.

Tilvalg af rengøring efter udleje

Fruehøjgaard tilføjer muligheden i udlejningsmaterialet for lokaleudlejning. Pris er 700 kr. plus normal leje af beboerhus, gildesal eller gæsteværelse.

Stykliste for inventar til gildesalen

Udlejningsmaterialet for gildesalen kommer til indbefatte en inventarliste. [Listen er under udarbejdelse]

Husorden om hækklipning

Beslutningen er tilføjet afdelingens husordenen, som er udsendt til beboerne sammen med referatet fra afdelingsmødet. Beslutningen er også indskrevet i afdelingens beboermappe.

Beboerhuset for alle

FHG undersøger mulighederne for en chipløsning. Detaljer om hvordan beslutningen skal forstås udestår. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Børglumparken