Sagen er

Hvor skal vi hen du, og hvem skal have ansvaret?

Afdelingsmøde 2022

Indsendelse af forslag til afdelingsmødet er ikke længere muligt

Afdelingsmøde er for alle

 

Du er inviteret til afdelingsmødet den 13. september kl. 18.00. Afdelingsmødet er din mulighed for at påvirke, hvad der skal ske i afdelingen. 

Budgettet for 2023

Bestyrelsen er for tiden i dialog med boligselskabet om næste års budget for Børglumparken. Resultatet heraf vil blive fremlagt på mødet, hvor alle kan stille kritiske spørgsmål til indholdet. 

Lytter vi til pressen, ved alle, at der kommer udfordringer i det kommende år. Der er allerede tale om stigende inflation og mange vil opleve at rådighedsbeløbet falder – hvad kan vi som boligafdeling gøre for at afbøde virkningerne?

Bestyrelse

 

Den nuværende store bestyrelse med 7+2 medlemmer foreslår bestyrelsen reduceret til 5+2 medlemmer. Hvad synes du? 

Er bestyrelsesarbejdet noget der frister dig og kunne du tænke dig at gøre noget for fællesskabet i afdelingen? Dermed opfordringen til at kontakte bestyrelsen inden mødet for at tilkendegive, hvor du står. Vi har altid plads til flere frivillige!

Indkomne forslag senest den 30. august

 

Det er også muligt at stille private forslag – såkaldt indkomne forslag. De skal være bestyrelsen/administration i hænde senest tirsdag den 30. august. Nedenfor kan du hente en skabelon, som kan bruges til at stille et forslag.

Vi anbefaler, at du kontakter bestyrelsen for gode råd omkring formuleringen. Alt for mange forslag falder alene, fordi forslaget er formuleret, så der ikke kan træffes beslutning omkring sagen.

 
å

Sådan stiller du forslag til afdelingsmødet

 

Hent en af de to skabeloner, som du enten kan udfylde i hånden eller gøre det samme digitalt. Vælger du det sidste, sender du forslaget til post@fruehojgaard.dk eller til ringsoe@gmail.com. Overholder dit forslag tidsfristen tirsdag midnat, kommer det automatisk med på afdelingsmødet den 13. september.

Har du udfordringer med at hente og/eller printe skabelonerne kan du kontakte Torben. Han vil meget gerne hjælpe. 

Det er IKKE kravet, at du bruger skabelonerne! Det eneste krav er at du fremsætter forslaget på skrift, og at der kan stemmes ja/nej til forslaget.

PS.: Er du i tvivl om forslag egner sig til beslutning på et afdelingsmøde kan du spørge bestyrelsen. Ellers er der altid mulighed for at drøfte spørgsmål under eventuelt, hvor der dog ikke kan besluttes.