Vi bliver alle rige

Der er fundet olie under nr. 77 Oliefund i Tjørring

 

Overraskelsen hos servicemand, Kim Andresen fra Fruehøjgaard var ikke til at tage fejl af her til morgen. I forbindelse med et rutinebesøg fra VVS-firmaet, Gunnar Kristensen, er man kommet på sporet af en oliekilde under Børglumvej 77 i nederste gård. Beboerhuset, nr. 73 og 75 har igennem længere tid været generet af lunken vand i de kolde haner. Opdagelsen er sket omkring kl. 7.35 fredag morgen, hvor olie pludseligt vældede op i toiletkummen hos Tage Fløjgaard i nr. 77. Størrelsen og betydningen af fundet er ikke klarlagt. 

Kim Andresen kan endnu ikke udtale sig konkret i sagen. Han har foreløbigt kontaktet Energistyrelsen, som senere i dag kommer til Tjørring, hvor de vil forsøge at vurdere de foreløbige fund.

Kim Andresen har oplyst afdelingens bestyrelse, at de roligt kan bestille nye emhætter til alle lejlighederne. Han mener desuden, at bestyrelsen nu må overveje at gå fra at være en grøn afdeling – tæt på naturen til at være en sort afdeling – nok i sig selv!

Tage Fløjgaard udtaler, at han efter det overraskende oliefund har besluttet at anskaffe en ny elscooter. Han ser frisk på sagen, og har senere tænkt sig at byde energistyrelsens folk på kaffe, når de kommer.

Direktør i Fruehøjgaard, Bjarne Krog Jensen maner til ro. Indtil videre kender vi ikke detaljerne i sagen – herunder en konkret tidshorisont. Skal der udvindes olie i afdelingen, skal det foreligges et afdelingsmøde. Med hensyn til emhætterne er det endnu ganske usikkert og bestemt op af Tjørring bakke – udtaler Bjarne Krog Jensen. 

BØRGLUMPARKENs
BESTYRELSE

 
 

- aprilsnar 2022