Temadag – vi har gæster

Kl. 16.00 var hele Børglumparken forberedt på at modtage gæsterne ved væksthuset. Selve temadagsmødet skulle først begynde kl. 17.00, men alle var indbudt til at komme en time tidligere. På den måde kunne man få en rundvisning i afdelingen og det havde langt hovedparten valgt at takke ja til.

I sommervarmen blev deltagerne budt velkommen af formand, Torben Ringsø, som derefter også stod for rundvisningen. Væksthus, frugthave, urtehave, affaldshåndtering, genbrugsrum og øverste gård blev vist frem. Tydeligvis noget der tiltalte dem. Det handlede blandt andet om, at vi tilsyneladende kan realisere ting og aktiviteter, som i andre afdelinger hurtigt bliver ødelagt.

I store gildesal var rigget til, så mødet kunne starte. Mathias Vibe, AU og Lone Nedergaard var oplægsholder, og det gjorde de flot. Der blev spurgt interesseret ind til de to oplæg og tidsplanen var naturligvis tæt på at skride.

Mathias kunne fortælle om de studier omkring forretningsudvikling af Fruehøjgaard, som han selv har været en del af, mens Lone Nedergaard, AOF gav et levende og engageret foredrag om ensomhed i almene boligafdelinger. Lone stod også for den efterfølgende diskussion med konkrete eksempler på håndtering af ensomhed i almene boligafdelinger.

Arrangementet blev gjort muligt med stor hjælp af Cathrine Søgaard, Morten Moacir Kristensen, Mette Lund Simonsen, Peter Østergaard, Lene Boesen, (ikke mindst) Lisa Fuhlendorff, Marianne Andreasen, Lisbet Sørensen, Åse Andersen, Kirsten og Sara Terp Uhre. Formanden glemte at gøre opmærksom på, at det var Cathrines mor i Ringkøbing, der bidrog med opskriften på maden! Lisa stod for bagning og var organisator på dagen. Stor tak fra bestyrelsen!

Med venlig hilsen
Børglumparkens bestyrelsen

Læs mere