Vi planlægger

Projekt25 Børglumparken

Foreløbigt et projekt på idéplanet. Form og indhold er ikke fastlagt

Børglumparkens Projekt25

Indhold

Opstart

 

Nogle gange skal man forsøge noget andet og nyt. Når det så sker, kan man ligeså godt gøre det stort!

Ideen om at lave et stort projekt opstod i 2021 og blev besluttet på et bestyrelsesmøde den 20. oktober. Intet andet blev besluttet på mødet end, at det skulle løbe af stablen i 2025, og at det skulle bryde grænser, vi normalt virker indenfor.

Vi havde med beslutningen givet os selv 4 år til at planlægge og forberede os på projektet. I bestyrelsen gik vi i første omgang i gang med, at fundere og fantasere. Hvad skulle der foregå? 

Os og verden

 

Der er ikke fastsat andet end at projektet skal overskride de rammer, som vi arbejder inden for i dag. Så at overskride (transcendere) er helt i projektets ånd. Om overskridelsen handler om at indbyde lokalområdet ind i afdelingen, eller om vi træder ud i lokalområdet, indgår i overvejelserne. Overskridelsen kan også handle om vores måde at være almen boligafdeling på. Intet er afgjort (20. oktober 2021).

Ting forandrer sig

Ideen om at lave et stort opstod under COVID-19.

 

Overvejelser om 2025:

 
 

Klimaforandringer

Helt sikkert er det, at vi bevæger os hastigt i retning af en række forandringer som følge af det globale klima. Et stort arrangement i 2025 i en forstad til Herning kommer til at foregå, mens vi alle skal forholde os til forandringer i vores livsstil.

Stigende ulighed

Uligheden i verden og i Danmark er i stigning og har været det siden midten af 80erne. Børglumparken holder skansen ved at stå sammen!

Mere trafik og mere støj

I 2025 er supersygehuset eller regionshospitalet endelig kommet i gang, og der er kommet flere indbyggere til Tjørring og den nye bydel mellem Tjørring og Snejbjerg.

Pres på naturen

Som følge af regionshospitalet vil der være kommet mange flere biler på Holstebrovej og på Hilmer Sjølundsvej. Presset på naturen vil være større end i dag.

Nordvesthallen som borgerhus

I 2025 vil Nordvesthallen fungere som borgerhus i Tjørring. Tilslutningen vil ikke være imponerende, og mest koncentreret omkring de aktuelt aktive i sportsforeningerne under TIF.

Din kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.