Vild natur tæt på

Biodiversitet og klima optager rigtigt mange og Børglumparken vil gerne bidrage til sagen.

Den ukendte natur

Langt de fleste af os kender slet ikke den natur, der omgiver os. Vi tror, vi gør, men sandheden er en anden.

Vi vil gerne passe på vores natur uden rigtigt at vide, hvordan den har det. Frodige marker, grønne træer og fuglesang får os fejlagtigt til at tro, at det går godt. Sandheden er en anden.

Det går faktisk rigtigt skidt med den danske natur! Nedgang i antallet af insekter og i artsrigdommen har for længe siden fået biologerne til at råbe vagt i gevær.

På nettet findes der en lang rækker ressourcer, der giver god indsigt i hjemmehørende arter. Sigtet er at give et overblik over de fleste og bedste af slagsen.

Naturbasen

Er Danmarks Nationale Artsportal med 69.275 medlemmer og 19 års erfaring med folkelig naturovervågning (Citizen Science) – i samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Naturbasens formål er:

  • at indsamle observationer om den danske flora og fauna.
  • at understøtte naturforvaltningen og forskningen i Danmark gennem samarbejder med ministerier, nationalparker, kommuner, konsulenter mv.
  • at styrke den folkelige naturovervågning (Citizen Science) gennem atlasprojekter og ved at udvikle og benytte moderne teknologi.
  • at skabe et netværk af naturinteresserede som gennem videndeling får en større indsigt i artsbestemmelse og naturhistorisk forståelse for den hjemmehørende flora og fauna.

Naturen i Danmark

Er en stor vidensbase om danske natur og udgør en del af det arbejde som udføres af Foreningen lex.dk.

Børglumparken ligger i udkanten af Herning en mellemstor dansk provinsby, og naturen tæt ved påvirkes af byens nærhed. Den specielle naturtype beskrives i en artikel om Naturen i bylandskabet.

Overdrev – en beskyttet naturtype

Er en udgivelse fra Skov- og Naturstyrelsen, 1998 med Hans Henrik Bruun & Rasmus Ejrnes som hovedforfattere. Bogen beskriver overdrev som en beskyttet men også truet naturtype. Det er rigtigt meget indsigt at hente om den særlige naturtype, som findes overalt, men som ikke overalt skånes for vi menneskers indgriben.

Om vilde haver

Projekter med vilde haver spreder sig med lynets hast i Danmark. Vilde haver er et forsøg på at dyrke planter, der gavner biodiversiteten og det er blevet populært og en trend, som både private haver, landbruget og kommunerne er gået ind i.

TV-udsendelser

I medierne er vilde haver blevet til udsendelsesrækker med store seertal.

NB: Udsendelser er tilgængelig i en begrænset periode.

NGOer om vilde haver

Skriv et svar

Læs mere