Restaffald
Kun til affald, der ikke kan sorteres yderligere. Madrester, vådt og andet ikke-genanvendeligt affald. Affald der sendes til forbrænding i Esbjerg
Både pap og papir
Papir: både pap og papir skal i container for papir. Større stykker pap kan man fortsat placere i miljøgården.
Flasker uden pant og glas
Flasker af glas som kan genanvendes, men som ikke har pant. Ikke til plast.
Tøj, sko og tasker
Genbrug af tøj, sko og tasker kommer andre til gavn. Så tænk på dem, når du fornyer din garderobe.
Aludåser
Øl- og sodavandsdåser har stor værdi, når de genanvendes. Bør ikke ende i restaffald, hvor de kun giver problemer.
Plastfolier
Plastsække, indkøbsposer og andet blød plast. Emballage fra madvarer vil ofte være fedtet og lægges bedst i Restaffald.
Stort pap
Papkasser skal slås sammen eller skilles ad, så der er plads til mest muligt i trådburet.
Flamingokasser
Flamingo (styropor) findes som store stykker fra beskyttende emballage omkring ting og sager. Meget små stykker, må du lægge i en plastpose, så de ikke flyver rundt med vinden.
Husholdningapparater
Husholdningsapparater og alle ting med elektronik og ledninger, er besværlige at genanvende. Hvis du har el-apparat, der stadig virker, kan du i stedet stille det i "Genbrugsen" i skuret lige til højre for Miljøgården, gerne med en seddel på, der fortæller at apparatet virker.
Metal
Her er det alt metal, der må lægges. Dermed også aluminium. Metal er nemt at genanvende, og kommunen tjener en skilling på at sælge metaller videre. Bly skal i tønden med batterier.
Træ
Træ fra kasserede møbler eller træstykker fra haven, der ikke kan komposteres. Træ genanvendes til nye spånplader. Al træ kan bruges.
Batterier
Batterier kan indeholde giftige stoffer, der ikke må komme i restaffald. Alle batterier skal derfor i den blå tønde.
Uorganisk surt
Flasker der har indeholdt rengøringsmidler, eller andet kemi, skal forbrændes ved en højere temperatur end restaffald. Derfor køres den blå tønde til et anlæg som eks. det tidligere Kommune Kemi.
Spraydåser
Spraydåser indeholder et drivmiddel, der skubber indholdet af parfume, hårlak og insektmiddel ud af dåsen, når der trykkes på ventilen. Det er ofte naturgas, der anvendes som drivmiddel, derfor kan dåsen eksplodere ved opvarmning og forbrænding. Forbrændingsanlægget kalder spraydåserne for små 'bomber', og de er slet ikke velkommen i restaffald til forbrændingen.
Miljøfarligt
Miljøfarligt: det siger vel sig selv, at insektgift, klorin, brugt motorolie indeholder kras kemi, der slet ikke hører hjemme i restaffald. Forbrænding som specialaffald ved højere temperatur er eneste mulighed.
Malerrester
Malerrester kan være fra vandbaseret maling eller oliebaseret maling. Det er specialaffald, sammen med fernis, gulvlak og fortynder.
Pærer og lysstof
Pærer og lysstof. Alle pærer skal i den blå tønde. 'Gammeldags' glødepærer for en sikkerheds skyld. Nyere sparepærer og lysstofrør fordi de indeholder kviksølv, der er uvelkommen i naturen. Der er stærkt giftigt, og finder vej 'fra jord til bord' gennem planter og dyr, som ender på vores tallerken. Kviksølv ophobes i vores krop, og især vores hjerne!
Hård plast
Hård plast skal gerne være fri for madrester, så det ikke tiltrækker skadedyr til Miljøgården.
Storskrald
Storskrald er bl.a. tæpper og lign., som skal være rullet sammen, så det er maks. 1 meter lang. Fjernsyn med billedrør og fladskærme stilles her. Møbler, hvis de ikke kan genbruges. Storskrald er også ting, der er for store til trådburene. Organiser så vidt muligt tingene, så det fylder mindst muligt.
Genbrugsting
Genbrugsen er stedet til de ting, der virker, men som du ikke længere har brug for. Dine naboer kan måske bruge tingene i stedet? Sæt gerne en seddel på el-artikler, hvor du skriver, at det virker. Med mellemrum rydder vi op på hylderne, og kører til genbrugsbutikker med de ting, der har stået længe.
Kompost
Haveaffald: afklip fra hæk og potteplanter, der er gået ud lægges her. Kommunen afhenter, når der er fyldt på pladsen. Haveaffald formuldes, og muldjorden kan købes for få penge for en en trailer-fuld, når man selv henter på kommunens affaldsplads på Mørupvej.
Tidligere
Næste
Restaffald
Kun til affald, der ikke kan sorteres yderligere. Madrester, vådt og andet ikke-genanvendeligt affald. Affald der sendes til forbrænding i Esbjerg
Rent og fedtfrit papir
Papir: pap og papir behandles samlet, så det er frivilligt om du sorterer
Pap i mindre stykker
Pap: pap og papir behandles samlet, så det er frivilligt om du sorterer. Fold evt. pappet sammen og undgå plaststykker.
Flasker og glas uden pant
Flasker af glas som kan genanvendes, men som ikke har pant. Ikke til plast.
Tøj, sko og tasker
Genbrug af tøj, sko og tasker kommer andre til gavn. Så tænk på dem, når du fornyer din garderobe.
Glas uden rammer
Større glasstykker eller store flasker, som ikke kan lægges i den nedgravede beholder til genbrugsglas i affaldsøen.
Aludåser
Øl- og sodavandsdåser har stor værdi, når de genanvendes. Bør ikke ende i restaffald, hvor de kun giver problemer.
Plastfolier
Plastsække, indkøbsposer og andet blød plast. Emballage fra madvarer vil ofte være fedtet og lægges bedst i Restaffald.
Stort pap
Papkasser skal slås sammen eller skilles ad, så der er plads til mest muligt i trådburet.
Flamingokasser
Flamingo (styropor) findes som store stykker fra beskyttende emballage omkring ting og sager. Meget små stykker, må du lægge i en plastpose, så de ikke flyver rundt med vinden.
Husholdningapparater
Husholdningsapparater og alle ting med elektronik og ledninger, er besværlige at genanvende. Hvis du har el-apparat, der stadig virker, kan du i stedet stille det i "Genbrugsen" i skuret lige til højre for Miljøgården, gerne med en seddel på, der fortæller at apparatet virker.
Metal
Her er det alt metal, der må lægges. Dermed også aluminium. Metal er nemt at genanvende, og kommunen tjener en skilling på at sælge metaller videre. Bly skal i tønden med batterier.
Træ
Træ fra kasserede møbler eller træstykker fra haven, der ikke kan komposteres. Træ genanvendes til nye spånplader. Al træ kan bruges.
Deponi
Deponi skal vi have så lidt af som muligt. Det lægges på en kontrolleret losseplads (deponi) indtil man måske finder en måde at anvende det på. Blød plast kan indeholde PVC, der udvikler saltsyre, når det brændes af. Derfor må det ikke komme i restaffald. Porcelæn, keramik og stentøj forurener glas, når glas og flasker smeltes om. Derfor skal det i deponi.
Batterier
Batterier kan indeholde giftige stoffer, der ikke må komme i restaffald. Alle batterier skal derfor i den blå tønde.
Uorganisk surt
Flasker der har indeholdt rengøringsmidler, eller andet kemi, skal forbrændes ved en højere temperatur end restaffald. Derfor køres den blå tønde til et anlæg som eks. det tidligere Kommune Kemi.
Spraydåser
Spraydåser indeholder et drivmiddel, der skubber indholdet af parfume, hårlak og insektmiddel ud af dåsen, når der trykkes på ventilen. Det er ofte naturgas, der anvendes som drivmiddel, derfor kan dåsen eksplodere ved opvarmning og forbrænding. Forbrændingsanlægget kalder spraydåserne for små 'bomber', og de er slet ikke velkommen i restaffald til forbrændingen.
Miljøfarligt
Miljøfarligt: det siger vel sig selv, at insektgift, klorin, brugt motorolie indeholder kras kemi, der slet ikke hører hjemme i restaffald. Forbrænding som specialaffald ved højere temperatur er eneste mulighed.
Malerrester
Malerrester kan være fra vandbaseret maling eller oliebaseret maling. Det er specialaffald, sammen med fernis, gulvlak og fortynder.
Pærer og lysstof
Pærer og lysstof. Alle pærer skal i den blå tønde. 'Gammeldags' glødepærer for en sikkerheds skyld. Nyere sparepærer og lysstofrør fordi de indeholder kviksølv, der er uvelkommen i naturen. Der er stærkt giftigt, og finder vej 'fra jord til bord' gennem planter og dyr, som ender på vores tallerken. Kviksølv ophobes i vores krop, og især vores hjerne!
Hård plast
Hård plast skal gerne være fri for madrester, så det ikke tiltrækker skadedyr til Miljøgården.
Storskrald
Storskrald er bl.a. tæpper og lign., som skal være rullet sammen, så det er maks. 1 meter lang. Fjernsyn med billedrør og fladskærme stilles her. Møbler, hvis de ikke kan genbruges. Storskrald er også ting, der er for store til trådburene. Organiser så vidt muligt tingene, så det fylder mindst muligt.
Genbrugsting
Genbrugsen er stedet til de ting, der virker, men som du ikke længere har brug for. Dine naboer kan måske bruge tingene i stedet? Sæt gerne en seddel på el-artikler, hvor du skriver, at det virker. Med mellemrum rydder vi op på hylderne, og kører til genbrugsbutikker med de ting, der har stået længe.
Kompost
Haveaffald: afklip fra hæk og potteplanter, der er gået ud lægges her. Kommunen afhenter, når der er fyldt på pladsen. Haveaffald formuldes, og muldjorden kan købes for få penge for en en trailer-fuld, når man selv henter på kommunens affaldsplads på Mørupvej.
Tidligere
Næste

Affaldssortering

Herning Kommune har senest igen ændret på de fragmenter, vi skal sortere efter. Inden for et antal måneder vil der komme nogle retningslinjer, der forhåbentligt løser nogle at de spørgsmål, som vi går med nu. Hvad skal der ske med større glasstykker, som ikke kan lægges i glascontainerne? Hvad med deponi?

I mellemtiden har Herning Kommune offentliggjort en database med sortering af affald. Mest målrettet private dog, men der er meget vejledning at hente for beboere i almene boligafdelinger.

Se: Herning Kommunes Affaldsliste.

Børglumparken forpligter sig til at sortere affaldet optimalt og arbejder løbende på at udbredde viden om og kendskabet til korrekt kildesortering.

Gennem jævnlige beboermøder, hvor der deltager en medarbejder fra Herning Kommune, får beboerne mulighed for at høre seneste nyt om emnet.

Kontaktperson: Peter Østergaard Eriksen tlf. 40 53 66 35 

Restaffald

Kun til affald, der ikke kan sorteres yderligere. Madrester, vådt og andet ikke-genanvendeligt affald. Affald der sendes til forbrænding i Esbjerg.

Rent og fedtfrit papir

Papir: pap og papir behandles samlet, så det er frivilligt, om du sorterer

Pap i mindre stykker

Pap: pap og papir behandles samlet, så det er frivilligt om du sorterer. Fold evt. pappet sammen og undgå plaststykker.

Flasker og glas uden pant

Flasker af glas som kan genanvendes, men som ikke har pant. Ikke til plast.

Tøj, sko og tasker

Genbrug af tøj, sko og tasker kommer andre til gavn. Så tænk på dem, når du fornyer din garderobe.

Glas uden rammer

Ændret således, at glas der kan passere ned i glascontaineren skal den vej! Større stykker skal efterlades, hvor storskrald er!

Aludåser

Øl- og sodavandsdåser har stor værdi, når de genanvendes. Bør ikke ende i restaffald, hvor de kun giver problemer.

Plastfolier

Plastsække, indkøbsposer og andet blød plast. Emballage fra madvarer vil ofte være fedtet og lægges bedst i Restaffald.

Stort pap

Papkasser skal slås sammen eller skilles ad, så der er plads til mest muligt i trådburet.

Flamingokasser

Flamingo (styropor) findes som store stykker fra beskyttende emballage omkring ting og sager.
Meget små stykker, må du lægge i en plastpose, så de ikke flyver rundt med vinden.

Husholdningapparater

Husholdningsapparater og alle ting med elektronik og ledninger, er besværlige at genanvende. Hvis du har el-apparat, der stadig virker, kan du i stedet stille det i “Genbrugsen” i skuret lige til højre for Miljøgården, gerne med en seddel på, der fortæller at apparatet virker.

Metal

Her er det alt metal, der må lægges. Dermed også aluminium. Metal er nemt at genanvende, og kommunen tjener en skilling på at sælge metaller videre. Bly skal i tønden med batterier.

Træ

Træ fra kasserede møbler eller træstykker fra haven, der ikke kan komposteres. Træ genanvendes til nye spånplader. Al træ kan bruges.

Deponi

Pt. udfaset! Det der tidligere blev lagt i deponi skal nu i restaffald. Hvis det kan.

Batterier

Batterier kan indeholde giftige stoffer, der ikke må komme i restaffald. Alle batterier skal derfor i den blå tønde.

Uorganisk surt

Flasker der har indeholdt rengøringsmidler, eller andet kemi, skal forbrændes ved en højere temperatur end restaffald. Derfor køres den blå tønde til et anlæg som eks. det tidligere Kommune Kemi.

Spraydåser

Spraydåser indeholder et drivmiddel, der skubber indholdet af parfume, hårlak og insektmiddel ud af dåsen, når der trykkes på ventilen. Det er ofte naturgas, der anvendes som drivmiddel, derfor kan dåsen eksplodere ved opvarmning og forbrænding. Forbrændingsanlægget kalder spraydåserne for små ‘bomber’, og de er slet ikke velkommen i restaffald til forbrændingen.

Miljøfarligt

Miljøfarligt: det siger vel sig selv, at insektgift, klorin, brugt motorolie indeholder kras kemi, der slet ikke hører hjemme i restaffald. Forbrænding som specialaffald ved højere temperatur er eneste mulighed.

Malerrester

Malerrester kan være fra vandbaseret maling eller oliebaseret maling. Det er specialaffald, sammen med fernis, gulvlak og fortynder.

Pærer og lysstof

Pærer og lysstof. Alle pærer skal i den blå tønde. ‘Gammeldags’ glødepærer for en sikkerheds skyld. Nyere sparepærer og lysstofrør fordi de indeholder kviksølv, der er uvelkommen i naturen. Der er stærkt giftigt, og finder vej ‘fra jord til bord’ gennem planter og dyr, som ender på vores tallerken. Kviksølv ophobes i vores krop, og især vores hjerne!

Hård plast

Bliver udfaset, måske! Hård plast skal gerne være fri for madrester, så det ikke tiltrækker skadedyr til Miljøgården.

Storskrald

Storskrald er bl.a. tæpper og lign., som skal være rullet sammen, så det er maks. 1 meter lang. Fjernsyn med billedrør og fladskærme stilles her. Møbler, hvis de ikke kan genbruges. Storskrald er også ting, der er for store til trådburene.
Organiser så vidt muligt tingene, så det fylder mindst muligt.

Genbrugsting

Genbrugsen er stedet til de ting, der virker, men som du ikke længere har brug for. Dine naboer kan måske bruge tingene i stedet? Sæt gerne en seddel på el-artikler, hvor du skriver, at det virker.
Med mellemrum rydder vi op på hylderne, og kører til genbrugsbutikker med de ting, der har stået længe.

Kompost

Haveaffald: afklip fra hæk og potteplanter, der er gået ud lægges her. Kommunen afhenter, når der er fyldt på pladsen. Haveaffald formuldes, og muldjorden kan købes for få penge for en en trailer-fuld, når man selv henter på kommunens affaldsplads på Mørupvej.

Læs mere

Skriv et svar