Haveskuret v2.0

Nyt haveskur er klar til brug

I haveskuret kan du finde haveredskaber. I 3 andre skure (ud for nr. 57, 71 og 85) er der de mest nødvendige redskaber, du skal bruge.

I haveskuret vil der være yderligere

 • skovle
 • river
 • skuffejern
 • kultivatorer
 • kantskærer
 • koste
 • hakker
 • en greb
 • trillebøre
 • 3 trappestiger
 • en lang stige

I haveskuret kan du bruge arbejdsbordet til at plante og potte om. Det sviner typisk og det kan være en fordel at gøre det et sted, hvor det ikke er et problem. Du skal selvfølgelig rydde op og gøre rent efter brug.

I haveskuret vil der også være pottemuld og lecanødder i begrænset omfang. Plastikpotter og skjulere også i begrænset omfang.

Du er velkommen til at spørge i bestyrelsen, hvis der mangler noget.

Husk at du altid kan låne en hækkeklipper og at der står plæneklippere i de 3 førnævnte skure. Du kan også få brug for en højtryksrenser som vi låner ud. Spørg Ivan i nr. 71.

Gulvet på din terrassen skal måske rengøres for alger. Der står en dunk og en sprøjte til formålet i haveskuret. Husk at dosere efter anvisningen, og varsko altid din underbo.

Bring altid de lånte sager og redskaber tilbage efter at du har brugt det. Læg evt. en besked om lånet på bordet, så andre kan finde frem til dig, hvis de mangler noget.

Lørdag den 23. maj tog 7 seje naboer fat på at genopfriske haveskuret i nederste gård. I løbet af lørdagen startende klokken 8.00 var der gang i koste og malerbøtter.

Den 20. april besluttede bestyrelsen en ny lokaleplan, der afgjorde, at skuret i nederste gård skulle reserveres det grønne i afdelingen. I skuret vil der fremover være vores haveredskaber, grill og andre ting, der handler om drift af væksthus, grøntsagshaven, frugthaven og urtehaven.

Hjælp med at holde orden

Som altid vil det være os selv, der holder orden i rummet. Man kan låne og bruge redskaberne, og man er selv ansvarlig for at sætte det tilbage igen. Hvis der bliver behov for at registrere lån af redskaber eller andre opfølgende regler, bliver det meldt ud.

Skal du bruge en hækklipper eller en højtryksrenser skal du fortsat kontakte Ivan i nr. 57 st.th.

Læs mere om aktivitetsdagen.

FN’s 17 verdensmål

Børglumparken forholder sig aktivt til den levende natur og til FN’s 17 verdensmål.

Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Skriv et svar

Læs mere