Indsamling af plastik bredder sig

Børglumparkens håndtering af plastaffald er vi langt fra ene om. Andre steder indsamler og sorterer man også imellem hård og blød plast. 

Bevidstheden om at plast ikke hører til i naturen bredder sig og stadig flere interesserer sig for at sortere og genanvende plastaffald. Børglumparkens interesse  for sagen er vi langt fra ene om. Andre steder indsamler og sorterer man også hård og blød plast.

Seniorstedet i Videbæk

Herning Folkeblad kan berette (18. august og 24. maj 2018) om et spændende initiativ på Seniorstedet i Videbæk. I maj måned kontaktede Normann Brødsø stedet for at få dem med i et projekt, der skal reducere mængden af affaldsplast. Ved at indsamle, sortere og genanvende plasten er det hensigten at bidrage til at skåne naturen. I pressen har der været mange historier om hvordan plastaffald fylder op og skader dyrelivet.

Niels Erik Ahle Pedersen, der kommer på daghjemmet, kontrollerer og sorterer plasten i hård og blød plast. Kontrollen handler blandt andet om at plasten altid skal være rengjort. Det har betydning for håndteringen og genanvendeligheden.

POLITIKEN 26. AUG. 2018
Klimabevidsthed er hip blandt unge. På få år har de rykket sig markant
Andelen af unge op til 30 år, der betragter klimaforandringer som et »meget alvorligt« problem, stiger mere end i andre aldersgrupper. Og de er klar til handling.

Når beholderne er fyldt op sørger de tre frontløbere; Peter Jørgensen, Bo Paarup, John Ulrich og Henning Larsen for at bringe dem til Videbæk Genbrugsplads. På den måde undgår store mængder af plast at ende i naturen.

Børglumparken sorterer i blød og hård plast

Børglumparken sorterer også sit plastaffald. Her er det Peter Østergaard, der står for kontrol og sortering. Beholder til blød plast og pallecontainer til hård plast er placeret i miljøgården (nuværende containergården).

Som det gælder i Videbæk, så må IKKE rengjort plast ikke lægges heri, men skal i restaffald.

Hvis det er ordenligt rengjort kan ellers alt plastik fordeles i de to beholdere. Gråzonen mellem blød og plast kan være lidt svær.

Hovedprincippet er, at plast der kan vrides er blød plast – alt andet er hård plast, Kirsten Agerup, Herning Affald.

Blød plast

 • plastposer
 • folier og film
 • plast fra indpakning

Hård plast

 • plastdunke
 • plastbakker
 • plastbøtter
 • plastbægre
 • kødbakker (rengjort)
 • plasturtepotter
 • plastikkasser
 • plastflasker uden pant

Læs om Seniorstedets initiativ i Videbæk i Herning Folkeblad 

Læs mere om Seniorstedet i Videbæk

Afroz Shah, Mumbai

Blot et enkelt eksempel fra Mumbai i Indien, hvor de slås mod store mængder plastik og andet affald på strandene.

Afroz Shahs projekt var ikke uden knaster. I august 2017 var han parat til at opgive hele projektet, men vendte tilbage efter at han blev bakket op både lokalt og internationalt.

Forskellen mellem os og Mumbais indbyggere er, at vi kildesorterer, hvor Afroz Shah sammen med de lokale ildsjæle oprenser. Det er der en hel del fornuft i. Det er vanskeligere og meget mere krævende at oprense, efter skaden er sket, fremfor at genanvende inden affaldet ender i naturen.

Afroz Shah

Da en advokat finder sin barndomsstrand begravet i skrald, tager han en beslutning, som fører til et glemt væsens tilbagevenden…Del dette videre for at minde alle om, at en lille handling kan gøre en kæmpe forskel ❤️

Slået op af Dyrebibelen i Torsdag den 23. august 2018

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Læs mere

  Følg  
Få besked hvis
Luk menu