FN’s 17 verdensmål

I Børglumparken er vi gået i gang med at arbejde med FN's 17 verdensmål. Da vi ikke har mulighed for at sætte ind på samtlige 17 punkter, har vi valgt at fokusere især på punkt 11 om bæredygtige lokalsamfund.

Selvom man ikke kan alt, kan man altid noget.

Bæredygtigt lokalsamfund

Arbejdet for bæredygtige lokalsamfund under de 17 verdensmål er en opgave for alle. Det lægger op til at samles, og det lægger op til at samarbejde. Derfor fint velegnet til et boligkvarter som Børglumparken.

FN fastsatte i efteråret 2015 i alt 17 verdensmål, som alle lande i aftalen forpligtede sig til at forfølge. Der er ikke tale om en prioriteret liste, men om målsætninger, som FN’s medlemsstater er enige om, har udspring i påtrængende, globale problemer, og som alle bør arbejde for at få løst.

De 17 verdensmål

Mål 1: Afskaffe alle former for fattigdom i verden.

Mål 2: Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug.

Mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Mål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring.

Mål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Mål 6: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt.

Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Mål 10: Reducer ulighed i og mellem lande.

Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer.

Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Mål 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Mål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene.

Kilde: Wikipedia: FN’s verdensmål.

Herning Kommune, hvor Børglumparken har adresse, har selv været i gang med FN’s verdensmål og har udarbejdet en Planstrategi 2019, hvor man udstikker rammerne for, hvad kommunen har tænkt sig at gøre i forhold til verdensmålene. Det gælder i relation til FN’s 17 Verdensmål, men også i forhold til Agenda 21, der er helt tilbage fra Rio de Janeiro i 1992.

Spørgsmål til os selv som beboer og borger

  • Hvilke verdensmål har betydning for vores umiddelbare hverdag?
  • På hvilke verdensmål kan vores adfærd og vore valg i hverdagen gøre en forskel?
  • Hvilke indsatser forudsætter, at vi samarbejder om det?
  • Hvordan kan fælles beslutninger og en fælles indsats påvirke den enkeltes adfærd til fordel for verdensmålene?

Du kan læse mere om verdensmålene og vores aktiviteter

Den lange Skovhave

Sidste skud på stammen er et projekt med Den lange Skovhave vest for afdelingen. Herning Kommune er meldt tilbage, at de er interesseret i et samarbejde, der skal resultere i en spiselig have med mindre træer, buske og planter. Projektet skal få flere til at se værdien af at komme tæt på naturen ved faktisk at bruge den.

Vi vil styrke biodiversiteten i afdelingen. Der bliver talt meget om i pressen, at insekterne verden over er i tilbagegang. Naturen er i ubalance og Den lange Skovhave vil være en lille safe haven for bier og mange andre insekter. Til gavn for dyr og fugle i området. De vil få noget at leve af. Forhåbentlig beriger projektet både naturen og vores oplevelser i den.

Projektet skal der arbejdes videre med. Der er nogle fredningsbestemmelser, der skal tages højde for.

Bidrag med dine svar, kommentarer eller overvejelser ud fra de stillede spørgsmål i formularen længere nede.

Skriv et svar

Læs mere