Dit affald

Vejledning og tips til den nuværende affaldshåndtering.

Affaldssortering i Børglumparken

I september 2018 vedtog folketinget en ny national affaldsplan. Planen omfatter for første gang alle Danmarks 98 kommuner og dermed også Herning Kommune og os i Børglumparken. Den 21. juni 2021 fik vi udleveret de grønne biospande, og dermed gik startskuddet til en ny og ændret affaldsordning.  

I det følgende kan du finde svar på en række spørgsmål, som følger i halen på den nye ordning.

Miljøstyrelsen siger

Dette skal du ikke smide i glasaffaldet

Hvad gør man lige med ødelagt porcelæn og urtepotteskjulere?

Hvis det er skadet og derfor ikke kan genanvendes i Genbrugsen ♻ skal det sættes i Miljøgården ved storskrald.

IKKE I GLASCONTAINEREN:
🚫 Spejle
🚫 Keramik
🚫 Ildfaste fade
🚫 Fajance og
🚫 Stentøj

VIGTIGT: Affald af den type ødelægger muligheden for at genanvende glasset! 😱

Noter:

Hvis nu…? (Brugerkommentarer)

Spørgsmål: Hvad med glaspladen på et sofabord?

Tips til udsortering af madaffald

MADAFFALD – BIOAFFALD – ORGANISK AFFALD

Hvad madaffald kan bestå af.

VIGTIGT: Bemærk spørgsmål fra videoen: at Affald og Genbrug i Herning også tillader affald af kød, fisk og ben.

Noter:

Brugt papir fra køkkenrulle og brugte servietter skal ikke i biospanden, men i restaffald (kilde: Affald og Genbrugs Affaldsliste).

Tips om affald og rengøring

HVOR RENT SKAL DET VÆRE?

Det store spørgsmål, som mange stiller er, hvor rent behøver affaldet være, inden det smides til genanvendelse? Her Miljøstyrelsens egen informationsvideo.

Noter:

Hvis nu…? (Brugerkommentarer)

Smid ikke øl og sodavandsdåser i restaffaldet

HVAD ER METAL, DER KAN GENANVENDES?

Ok jeg har fattet, at dåser uden pant kan genanvendes, men hvad med 

✅ foliebakker
✅ bakkerne fra fyrfadslys og
✅ øl- og sodavandskapsler?

VIGTIGT: Alle typer metalaffald skal i beholderen for metal, plast og kartoner!

Noter:

Hvis nu…? (Brugerkommentarer)

Spørgsmål: Hvad med brugt alu- og plastfolie?!

Vi blander ikke dit affald

Miljøstyrelsen garanterer, at sorteret affald ikke senere bliver blandet sammen.

For os, der skal sortere vores affald, er det helt afgørende, at affaldet kommer derhen, hvor det giver mening og ikke bare ender som affald til forbrænding – undtagen restaffald selvfølgelig.

Hvis nu…? (Brugerkommentarer)

Sådan rydder du op, når en sparepære går i stykker

VIGTIGT: Vær ekstra forsigtig, hvis du taber eller ødelægger en sparepære!

Videoen fortæller, hvordan du meget omhyggeligt får samlet evt. kviksølv sammen og anbragt som farligt affald.

Noter:

Hvis nu…? (Brugerkommentarer)

Genbrug og Affald, Herning Kommune

Webinar om affaldssortering

6. maj 2021

Trine Skovdal besvarer alle mulige spørgsmål om sortering.

Masser af tips om særlige typer affald. 

Perfekt til alle der gerne vil være rigtig god til at sortere. 🧐

Noter:

Hvis nu…? (Brugerkommentarer)

Hvornår er dit affald tomt/rent nok

Det er lidt en vurderingssag om en beholder er tilstrækkelig tom/ren til at kommes i hhv. pap/papir og plast/metal og kartoner. Brug lidt tid på at se videoen, hvor Trine Munck uddyber!

Noter:

Hvis nu…? (Brugerkommentarer)

Affaldsplanen

Affaldsplanen opererer med 10 typer affald, som vi alle kommer til at kende: 1. mad- og organisk affald, 2. papir, 3. pap, 4. metal, 5. glas, 6. plast, 7. tekstilaffald, 8. drikke- og fødevarekartonner 9. restaffald og 10. farligt affald.

For Børglumparken konkret er nogle af fraktionerne (andet ord for typer affald) lagt sammen. Adskillelsen sker så efterfølgende hos de firmaer, som henter og  aftager vores skrald.

Sammenlagte fraktioner

A. papir + pap
B. metal + plast + drikke- og fødevarekartonner

Farligt affald / storskrald

For farligt affald gælder der for os nogle særlige anvisninger. ALT farligt affald skal placeres i Miljøgården ud for nr. 43 (første indkørsel). Her er der en række blå tønder til formålet. Det gælder:

A. batterier
B. kemikalierester
C. sparerpærer

Storskrald

Ved storskrald lige inden for porten skal du sætte:

A. brugte bilbatterier
B. større dunke med kemikalier
C. keramik, stentøj mm.

Kilde:
Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (16. juni 2020): Sortering i 10 fraktioner – om et år!

 

Vi samler viden

Hvis du falder over informationer eller indhenter nogle erfaringer, som du gerne vil dele med os, må du meget gerne lægge en kommentar!

Du kan også stille spørgsmål, som vi vil forsøge at finde svar på og videregive.

Skriv et svar

Forbrug med omtanke

Børglumparken tilslutter sig fornuftig genanvendelse af vores fælles ressourcer.

Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Mvh bestyrelsen