Bestyrelse

Vision

Børglumparken skal være kendt som den bedst fungerende boligafdeling i Herning kommune.
Vi byder nye tilflyttere velkomne og inviterer alle med i stærke, levedygtige fællesskaber af åbne, engagerede og ansvarlige beboere.

mission

Vi er til for at skabe de bedst mulige rammer for Børglumparkens beboere – det gælder den enkelte og det gælder fællesskabet.

værdier

Børglumparken er ingen ø! Vi erkender vores betydning for verdenen omkring os og det ansvar, der følger heraf.

uddrag fra Strategiplan 2013-15

Læs mere om vores værdisæt og mål

Torben Ringsø Jensen

"Jeg er så klog, at jeg undertiden ikke forstår et ord af, hvad jeg selv siger” – Oscar Wilde

Peter Østergaard Eriksen

Lisa Fuhlendorff

Lene Elgaard Boesen

Peter Nedergaard Jensen

Poornima Subramoni

Henry Lodahl Pedersen

Send besked til bestyrelsen

Skriv et svar