Afdelingsmøde 2019

Afdeling 4 Børglumparken Boligselskabet Fruehøjgaard

Afdelingsmøde 11. september 2019

Det ordinære afdelingsmøde afholdes den 11. september 2019. Mødet starter kl. 17.00 og forventes afsluttet senest kl. 19.00. Den 12. august bliver en indkaldelse sendt ud (4 uger inden mødets afholdelse) ved et brev til samtlige husstande. De beboere, der er tilmeldt digital kommunikation, vil få indkaldelsen både elektronisk og i papir.

Det er afdelingsbestyrelsen, der er initiativtagere til at afholde afdelingsmødet.

Mødested: Gildesalen, Børglumvej 59, Tjørring.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Afdelingens beretning for perioden siden sidste møde.
 3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen – for 2 år.
  På valg er:
  Bente Lind Jensen
  Mette Lund Simonsen
  Lene Boesen
 6. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen – for 1 år.
  På valg: Gert Otto Larsen
 7. Eventuelt.

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 28. august 2019. Indkomne forslag skal være forsynet med navn og adresse på forslagsstiller.

Hver husstand har 2 stemmer – uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Budgetmøde

Bestyrelsen forbereder hvert år sammen med administrationen budgettet for det kommende år. Den 26. august vil der være et møde, hvor vi gennemgår og beslutter udkast til driftsbudgettet for 2020, samt oplæg til større opgaver for vedligeholdelse i afdelingen jf. langtidsbudgettet.

På mødet skal der udpeges en dirigent og en referent. Hvis der er nogen der har mod og lyst til at tage opgaven på sig kontakt bestyrelsen evt. (gerne) inden vi mødes. Referenten skal tage et grundigt referat af alle trufne beslutninger, herunder en kort sammenfatning af diskussionerne.

Fremlægning af budgetforslag: Det er afdelingsbestyrelsens opgave at fremlægge udkastet til driftsbudgettet på det ordinære afdelingsmøde.

Boligselskabets har udarbejdet og udgivet ’Håndbog for afdelingsbestyrelser’, som du er velkommen til at hent og evt. bruge til at sætte dig ind i, hvordan en afdelingsbestyrelse arbejder og virker.


Læs mere

Luk menu